Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Δίπλα στους πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων;

Δυνατότητες και κίνδυνοι της χρήσης των κοινωνικών μέσων στην αυτοδιοίκηση

24.05.2022
16:30 - 18:00 (GR-Time)
Online
15:30 - 17:00 (DEU-Time)
Ελληνικά / Γερμανικά
Δωρεάν
Δεν απαιτείται εγγραφή
Κοινωνικά δίκτυα

Περιγραφή

Σύμφωνα με μελέτη του Πολιτικού Ιδρύματος FES που πραγματοποιήθηκε το 2021 σε δείγμα περισσότερων από 300 δημάρχων, στη νοτιοδυτική Γερμανία στο Κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, η πλειοψηφία των δημάρχων θεωρεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μη κατάλληλα για εποικοδομητικό διάλογο με τους πολίτες.

Ισχύει κάτι τέτοιο; Ποιες είναι οι δυνατότητες, τα όρια και οι κίνδυνοι της απευθείας επικοινωνίας με τους πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων; Ποιες είναι οι ψηφιακές συνήθειες σε Ελλάδα και Γερμανία και πού διαφέρουν;

Ένα πράγμα είναι σαφές: Το να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες ενισχύει τη δημοκρατία και τη διαφάνεια στην πολιτική δράση. Η στοχευμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων λήψης πολιτικών αποφάσεων και των πολιτών και να προωθήσει τον διάλογο, ειδικά στην εποχή της πανδημίας και των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχουν πολλοί τρόποι αποτελεσματικής αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να αφουγκραστούν τα αιτήματα και να κατανοήσουν τις επιθυμίες των τελευταίων. Σημαντικό παράγοντα στην εν λόγω διαδικασία αποτελεί η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να εκπληρώσει καλύτερα και αποτελεσματικότερα τον ρόλο της ως «παρόχου υπηρεσιών» για τους πολίτες αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί, ότι η επικοινωνία χωρίς όρια μέσω ψηφιακών καναλιών κρύβει  κινδύνους για την υποδαύλιση του μίσους στο διαδίκτυο.

Σε αυτό το πλαίσιο θα συζητηθούν οι ευκαιρίες και τα όρια χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης:

  • Πώς έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου οι πολίτες να εκφράσουν τα αιτήματά  τους;
  • Πώς μπορούν οι δήμοι να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  και να διατηρούν έναν συνεχή διάλογο μαζί τους;
  • Ποιες δεξιότητες απαιτεί η στρατηγική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;
  • Τρόποι αντιμετώπισης της πόλωσης και των εγκλημάτων μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Πώς θα αλλάξει η επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων στο μέλλον;

Με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική και γερμανική γλώσσα!
#ΕλληνογερμανικόςΔιάλογος