Κύριο Περιεχόμενο

Πληροφορίες

Στοιχεία ΈκδοσηςΗ διαδικτυακή παρουσία της ελληνο-γερμανικής συνέλευσης δημοσιεύεται από:

Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στο Υπ. Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης
Stresemannstraße 94
D-10963 Βερολίνο


Τηλέφωνο: 030 / 1 85 35-0
Φαξ: 030 / 1 85 35-25 95
ks-dgv@bmz.bund.de

Δικαιώματα εικόνων, σε περίπτωση μη διαφορετικής δήλωσης:

Υπ. Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης
Stresemannstraße 94
D-10963 Βερολίνο

ή

Bundesbildstelle
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
11044 Βερολίνο
www.bundesbildstelle.de

 

Φιλοξενία, λειτουργία, σχεδιασμός και συμβουλευτική:

Babiel GmbH
www.babiel.com

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου