Κύριο Περιεχόμενο

Πληροφορίες

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Η ιστοσελίδα www.bmz.de χρησιμοποιεί την πλατφόρμα υπηρεσιών ανάλυσης ανοικτής πηγής Piwik (http://piwik.org).

ο Piwik χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies", αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και τα οποία καθιστούν εφικτή την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα "Cookies" σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας παραμένουν υπό την εξουσία διαχείρισης δεδομένων του ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας. Κατά τη διαδικασία αυτή καθίσταται άμεσα ανώνυμη η διεύθυνση IP σας. Τα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας μας και αναλύονται κατά τρόπο που δεν είναι δυνατή η αναγωγή στο πρόσωπό σας.

Προς τον σκοπό αυτόν, τα δεδομένα χρήσης που παράγονται από τα "Cookies", συμπεριλαμβανομένης και της συντόμευσης της διεύθυνσης IP σας, διαβιβάζονται στο Server μας και αποθηκεύονται για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης, κάτι το οποίο εξυπηρετεί την εκ μέρους μας βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας. Σε κάθε πρόσβαση ενός χρήστη σε μία από τις εδώ προσφερόμενες ιστοσελίδες και σε κάθε πρόσβαση σε ένα αρχείο, αποθηκεύονται σχετικά με τη διενέργεια αυτή δεδομένα σε ένα αρχείο πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα, αποθηκεύονται σχετικά με κάθε πρόσβαση τα ακόλουθα δεδομένα: τίτλος της σελίδας, λήμματα αναζήτησης, δια των οποίων οι επισκέπτες καταλήγουν στην ιστοσελίδα, μηχανή αναζήτησης, URL σελίδες, αριθμός σελίδων που επισκέφτηκαν, τόπος εγκατάστασης του επισκέπτη (χώρα), πάροχος (provider), φυλλοµετρητής (browser), λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης, πρόσθετα φυλλομετρητή (browserplugins), ώρα της επίσκεψης, διάρκεια της επίσκεψης, ιστοσελίδα εισόδου, ιστοσελίδα εξόδου, λήψεις (downloads), ιστοσελίδες παραπομπής. Τα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Δεν πραγματοποιείται περαιτέρω διαβίβασή τους σε τρίτους.

Η εγκατάσταση των "Cookies” μπορεί να αποκρουσθεί με την αντίστοιχη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του λογισμικού του φυλλομετρητή (σχετικές οδηγίες θα βρείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα). Επισημαίνουμε, όμως, ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει χρήση όλων των λειτουργιών αυτής της ιστοσελίδας στην πλήρη έκτασή τους.

Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας δηλώνεται τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων εκ μέρους του ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας, κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφηκαν παραπάνω. Σε όλες τις διευθύνσεις IPδιαγράφονται οι τελευταίες δύο οκτάδες.

Σε περίπτωση που κατά την χρήση των υπηρεσιών μας, σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών πληροφοριών, η απάντηση των σχετικών ερωτήσεων είναι προαιρετική. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Χρήση των "Cookies”

Τα "Cookies”συνιστούν μια τεχνολογία, με τη βοήθεια της οποίας μπορούν να προσαρμοστούν οι πληροφορίες μιας ιστοσελίδας στις ανάγκες του χρήστη. Ένα "Cookie” είναι ένα στοιχείο δεδομένων, το οποίο αποστέλει μια ιστοσελίδα στον φυλλομετρητή, προκειμένου να αποθηκευτεί στο σύστημα αυτού.

Και το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας κάνει περιστασιακά χρήση των "Cookies”, προκειμένου να μπορεί να σας υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά όταν επανέρχεστε σε μια τέτοια ιστοσελίδα. Έχετε όμως τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να σας πληροφορεί όταν λαμβάνετε ένα "Cookie”. Τότε μπορείτε εσείς ο/η ίδιος/α να αποφασίσετε, εάν θα αποδεχθείτε αυτό ή όχι.

Στους φυλλομετρητές Netscape και Mozilla Firefox επιτυγχάνετε τη ρύθμιση αυτή στα Menu “Επεξεργασία – Ρυθμίσεις -  Για Προχωρημένους – Cookies”.

Στο Internet Explorer μπορείτε να επιτύχετε τη ρύθμιση αυτή στα Menu “Ρυθμίσεις – Επιλογές Internet -  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Για Προχωρημένους – Cookies”.

Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην αποθήκευση και ανάλυση αυτών των δεδομένων που προκύπτουν από την επίσκεψή σας, έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να προβάλλετε την αντίρρησή σας στην αποθήκευση και χρήση. Στην περίπτωση αυτή εναποτίθεται στον φυλλομετρητή σας ένα λεγόμενο “Opt-Out-Cookie”, έτσι ώστε δεν θα γίνεται εξαρχής συλλογή των δεδομένων της συνεδρίας σας. Προσοχή: Εάν διαγράψετε τα "Cookies” σας, θα διαγραφεί και το “Opt-Out-Cookie”. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Αντίρρηση

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου