Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Πολιτική προστασία


Η πολιτική προστασία δεν θα ήταν δυνατή ανά την επικράτεια χωρίς τις εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Ο ετήσιος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – και θέτει τα πυροσβεστικά σώματα μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Η καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και η προστασία από καταστροφές υπόκειται στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του επαγγελματικού πυροσβεστικού σώματος. Συνεπώς το ζητούμενο την Ελλάδα είναι να διευρυνθεί η υποστήριξη του επαγγελματικού πυροσβεστικού σώματος από εθελοντικές υπηρεσίες. Η ανταλλαγή εμπειριών, η υποστήριξη των εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών και η προμήθεια και παράδοση οχημάτων κατάσβεσης και συσκευών διάσωσης, καθώς και η υλοποίηση και προώθηση προγραμμάτων συνεργασίας και εκπαίδευσης στον τομέα της πολιτικής προστασίας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του θεματικού πεδίου.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου