Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Διαχείριση υδάτινων πόρων


Δεδομένης της λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν πολλές περιφέρειες στην Ελλάδα, της κατασπατάλησης και της, σε πολλές περιοχές, ελλιπούς ύδρευσης, μεγάλη σημασία για τον εφοδιασμό του πληθυσμού με νερό υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές αποκτά η βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων από τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία αυτού του σπάνιου και πολύτιμου αγαθού. Το ζητούμενο είναι η βιώσιμη διαχείριση ενός πολύτιμου πόρου και η συνείδηση πως αυτή η βιώσιμη διαχείριση δεν σημαίνει απλά οικονομία, νομικές διατάξεις και πολιτικές κοστολόγησης, αλλά συλλογική υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να λάβει μορφή μέσω συνδρομής των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου