Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Τουρισμός


Για την παράταση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα και στη Γερμανία απαιτούνται ελκυστικά, καινοτόμα και, προ πάντων, αυθεντικά τουριστικά προϊόντα. Μία περιφερειακή στρατηγική εμπορευματοποίησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος στις δύο χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλη σημασία έχει η δικτύωση των τοπικών φορέων. Οι πρωτοβουλίες μπορούν να προωθηθούν μόνο από κοινού με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιφερειών, φορέων του ιδιωτικού τομέα και τουριστικών συλλόγων και ενώσεων. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση συνοδεύει ενεργά τη διαδικασία αυτή.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου