Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Ζητήματα μετανάστευσης και προσφύγων


Το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων είχε σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια ζωή και στην πολιτική καθημερινότητα σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών και προσφύγων έθεσε την Ελλάδα ως «πύλη προς την Ευρώπη» ενώπιον κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων. Η ΕΓΣ στηρίζει τους ελληνικούς δήμους και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που σηκώνουν το κυρίως βάρος του μεταναστευτικού, προσφέροντας το δίκτυο των δήμων της για την ελληνογερμανική ανταλλαγή γνώσης. Έτσι, με τη βοήθεια της ΕΓΣ, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές με αντικείμενο τις πολιτικές ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και υπήρξε συντονισμός της στήριξης των δήμων στον τομέα του μεταναστευτικού. Επίσης, σε συνεργασία με φορείς της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, διοργανώθηκαν δράσεις για τη δωρεά ειδών καθώς και εργαστήρια για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τραύματος σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

Πληροφορίες

Δείτε επίσης

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου