Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Γεωργία


Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιείται υπέρ της καλύτερης εμπορευματοποίησης και προστιθέμενης αξίας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων. Εκθέσεις όπως η Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα – στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει και πάλι δυναμικά μετά από χρόνια απουσίας – αποτελούν έκφραση της σημασίας των γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και τονίζουν την επιτυχή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου