Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Νέοι και πολιτισμός


Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και να αποτελεί κεφαλαιώδες πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά φυγής των καταρτισμένων νέων από τη χώρα. Οι νέοι είναι ένας θεματικός τομέας με πολύπλευρες οικονομικές και κοινωνικές πτυχές που αποτελεί σημαντικό άξονα για το έργο της ΕΓΣ.

Η ελληνική και η γερμανική κυβέρνηση εργάζονται επί του παρόντος για την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Η ΕΓΣ χαιρετίζει ρητά την εξέλιξη αυτή. Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας θα αποτελέσει ένα διατηρήσιμο πλαίσιο προώθησης της ανταλλαγής νέων και εργαζόμενων μεταξύ των δυο χωρών με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και διάρθρωση. Μέχρι την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την Οικογένεια, την Τρίτη Ηλικία, τις Γυναίκες και τους Νέους έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα για την προώθηση των ανταλλαγών νέων μεταξύ των δυο χωρών, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται ελληνογερμανικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ijab.de/fileadmin/redaktion/PDFs/Griechenland/Foerderinformationen_2020_BMFSFJ_D-GR.pdf

Πληροφορίες

Δείτε επίσης

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου