Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Νεοφυείς επιχειρήσεις και συνεργασίες επιμελητηρίων


Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιείται για την επανεκκίνηση των ελληνικών οικονομικών δομών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις περιφέρειες. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργεί εταιρικές σχέσεις μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιμελητηρίων. Μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της συνεργασίας, μπορούν να υποστηριχθούν πιο εκτενώς και πιο στοχευμένα οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και να παρασχεθούν ωθήσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου