Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Ψηφιοποίηση


Τα τελευταία χρόνια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επέφερε εκτεταμένες και σημαντικές αλλαγές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταβάλλει την κοινωνία μας καθώς και όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων - το περιβάλλον, την οικονομία, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την εκπαίδευση, την πολιτική και διοίκηση, τον πολιτισμό κ.α. Το έργο της ΕΓΣ εκτείνεται σε όλα αυτά τα θεματικά πεδία. Είναι σημαντικό για τους δήμους της Ελλάδας και της Γερμανίας να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση, ιδιαίτερα ενόψει των μεγάλων σημερινών εξελίξεων και προκλήσεων, όπως π.χ. η πανδημία του κορωνοϊού. Για τον λόγο αυτόν, η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό άξονα δράσης της ΕΓΣ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και σημαντικό μέσο για έναν πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό ανταλλαγών και συνεργασίας μεταξύ δήμων.

Smart Cities - έξυπνες πόλεις Τα Τρίκαλα (μια από τις πρώτες smart cities στην Ευρώπη) αποτελούν ένα άριστο παράδειγμα για τη βιώσιμη, οικολογική και αποδοτική διαμόρφωση των διοικητικών διαδικασιών και της ανάπτυξης του δήμου με τη βοήθεια της ψηφιοποίησης.

 

Πληροφορίες

Δείτε επίσης

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου