Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Εκπαίδευση


Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιήθηκε υπέρ της δημιουργίας επαγγελματικών σχολών στον τομέα του τουρισμού. Στην Ελλάδα, η ανεργία των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι ανησυχητικά υψηλή. Ο εναρμονισμένος συνδυασμός πρακτικής εξάσκησης και σχολικής εκπαίδευσης στην εναλλασσόμενη κατάρτιση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της δύσκολης κατάστασης των νέων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου