Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Διαχείριση αποβλήτων


Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί, από πλευράς προστασίας περιβάλλοντος και οικονομικότητας, το κύριο πρόβλημα των ελληνικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο διαχωρισμός απορριμμάτων είναι ανεπαρκώς οργανωμένος, τα τέλη καθορίζονται αποκλειστικά με βάση την επιφάνεια της κατοικίας και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και πολλές χωματερές που πρέπει, επειγόντως, να αναδιαρθρωθούν ή να κλείσουν. Για αυτό τον λόγο, ζητήματα που αφορούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης και την ανάκτηση αποβλήτων βρίσκονται στη πρώτη θέση της ατζέντας της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου