Κύριο Περιεχόμενο

Έργα

Περιφέρειες


Η ΕΓΣ έχει παρουσία σε σχεδόν όλες τις 13 ελληνικές περιφέρειες . Επίσης και στη Γερμανία, αυξάνονται οι δραστηριότητές σε όλα τα ομοσπονδιακά κρατίδια. Περισσότερες από 100 κοινότητες από τη Γερμανία και την Ελλάδα συμμετέχουν στο έργο. 250 αποστολές εμπειρογνωμόνων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και στις δύο χώρες. Σε αυτές έχουν συμμετάσχει περιφερειάρχες, δήμαρχοι καθώς και εμπειρογνώμονες από τους ΟΤΑ και των δύο χωρών. Η περιφερειακή προσέγγιση βασίζεται στο εργαλείο των τοπικών συνεργασιών. Δύο ή περισσότεροι δήμοι συνεργάζονται από κοινού πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα.

regionen1

regionen2

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου