Κύριο Περιεχόμενο

GRDE

Έργα


Για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης δεν απαιτείται εκπλήρωση τυπικών προϋποθέσεων. Μπορεί να λάβει χώρα τόσο αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα, όσο και με αναφορά στο περιφερειακό επίπεδο. Από τη συνεργασία προκύπτουν προσωπικές σχέσεις, οι οποίες προωθούν την αλληλοκατανόηση, βελτιώνοντας έτσι επίσης το κλίμα της ελληνογερμανικής συνεργασίας. Αυτό είναι το θεμέλιο για μία μακροχρόνια συνεργασία με διάρκεια. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν βρίσκονται οι γρήγορες επιτυχίες, αλλά οι βιώσιμες λύσεις. 

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου