Κύριο Περιεχόμενο

GRDE

Υπεύθυνος επικοινωνίας για θέματα Τύπου


Για θέματα Τύπου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Κooperationsstelle beim Beuaftragten für die Deutsch-Griechische Versammlung
Κα Barbara Baumbach
Stresemannstraße 94
10963 Βερολίνο
Tηλ.: +49 30185352376
E-Mail: barbara.baumbach@bmz.bund.de

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου