Κύριο Περιεχόμενο

GRDE

Υπεύθυνος επικοινωνίας για θέματα Τύπου


Για θέματα Τύπου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Κooperationsstelle beim Beuaftragten für die Deutsch-Griechische Versammlung
Κα Sabine Wuttke-Schill
Stresemannstraße 94
10963 Βερολίνο
Tηλ.: +49 30 18 535-5579
E-Mail: Sabine.Wuttke-Schill@bmz.bund.de

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου