Κύριο Περιεχόμενο

Συμμετοχή

Δίκτυο

Ως πλατφόρμα διαλόγου και καινοτομίας, η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελείται από ένα δυναμικό δίκτυο υποστηρικτών με πολλούς δρώντες και εταίρους από τους πλέον διαφορετικούς τομείς των δύο χωρών.


Σε πολύ σημαντικό βαθμό συμβάλλουν στην επιτυχία της εργασίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης τα γερμανικά πολιτικά ιδρύματα, τα οποία ενισχύουν τη θεματική προσέγγιση με ειδικευμένα συνέδρια και προωθούν τον πολιτικό διάλογο. Κάθε χρόνο διοργανώνονται πάνω από 100 ειδικευμένα συνέδρια, ημερίδες και εργαστήρια.

Εξέχοντα ρόλο κατά την εργασία στην Ελλάδα παίζουν η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Γερμανικό Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Με αφοσίωση υποστηρίζουν το γενικό συντονισμό της εργασίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Σημαντικές ωθήσεις προέρχονται επίσης από τα επιτόπου καλά δικτυωμένα επίτιμα προξενεία.

Φιλοσοφία δομικών στοιχείων
Καθορισμός θεματικών πεδίων και παροχή ωθήσεων

Από το 2011, ο αριθμός των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και των εταιρικών σχέσεων τεχνογνωσίας που ξεκίνησαν αυξήθηκε αλματωδώς. Η αποδοχή και η προσέγγιση της εργασίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης εδραιώνονται και τα θεματικά πεδία διευρύνονται συνεχώς.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ δημάρχων ή ειδημόνων, Έλληνες και Γερμανοί καταρτίζουν από κοινού μία εργαλειοθήκη θεμάτων με προγράμματα και μέτρα προσανατολιζόμενα προς τη ζήτηση. Πλέον καλύπτεται ένα ευρύ πεδίο εργασιών: από τη διαχείριση αποβλήτων, το εναλλασσόμενο σύστημα σχολικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (με εστίαση στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας), τη γεωργική οικονομία έως την περιφερειακή προώθηση του τουρισμού (ειδικότερα του εναλλακτικού τουρισμού και της παράτασης της τουριστικής περιόδου). Αυτό περιλαμβάνει τόσο την προώθηση τοπικών δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών, όσο και τη συνεργασία στον τομέα των περιφερειακών ενεργειακών συνεργασιών, την υποστήριξη ενεργειακών μέτρων ή προσφορών βέλτιστης πρακτικής στην ελληνική δημόσια διοίκηση, στα οικονομικά επιμελητήρια και στα επιμελητήρια τεχνικών. Οι «Hellenic Silverstars» – ένας σύλλογος ενεργοποίησης παλιννοστούντων συνταξιούχων ομογενών από τη Γερμανία – εμπλουτίζουν επιπρόσθετα την εργασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου