Κύριο Περιεχόμενο

Δίκτυο

Τα πολιτικά ιδρύματα


Η ΕΓΣ συνεργάζεται με όλα τα πολιτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολύπλευρη συνεργασία που ξεκινά από την απλή ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και φθάνει μέχρι την κοινή διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως εργαστήρια ή συνέδρια. Οι θεματικοί άξονες της συνεργασίας της ΕΓΣ με τα ιδρύματα καλύπτουν τα πεδία δράσης τους. Στόχος είναι η αναζήτηση λύσεων για ζητήματα αυτοδιοικητικής πολιτικής, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και η προώθηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ετησίως πάνω από 100 εκδηλώσεις διαφόρων ειδών. Οι παράλληλες συζητήσεις εργασίας που διοργανώνουν τα πολιτικά ιδρύματα στο πλαίσιο των Ετήσιων Συνδιασκέψεων της ΕΓΣ συμβάλλουν σημαντικά στην επίλυση επίκαιρων προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου