Κύριο Περιεχόμενο

DGV

Δίκτυο


Ως πλατφόρμα διαλόγου και καινοτομίας, η ΕΓΣ αποτελείται από ένα δυναμικό δίκτυο υποστηρικτών με πολυάριθμους δρώντες και εταίρους από τους πλέον διαφορετικούς τομείς των δύο χωρών. Το δίκτυο έχει διευρυνθεί με τα χρόνια και είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών. Περιλαμβάνει πολιτικά ιδρύματα, κεντρικές ενώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμπειρογνώμονες και - από τη θεσμοθέτηση της ΕΓΣ και μετά - τέσσερα γραφεία Συντονιστών στη Γερμανία.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο έργο της ΕΓΣ στην Ελλάδα διαδραματίζει η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Γερμανικό Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη που στηρίζουν ενεργά τον γενικό συντονισμό του έργου της. Σημαντική είναι και η συμβολή των κατά τόπους επίτιμων προξένων που διατηρούν πολύ καλά δίκτυα επαφών.

Η στενή συνεργασία μας με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι επίσης πολύ σημαντική για το έργο μας.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου