Κύριο Περιεχόμενο

Δίκτυο

Αυτοδιοικητικές ενώσεις στην Ελλάδα (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ)


Η συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα (KEΔE) και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ENΠE) είναι απαραίτητη για το έργο του ΕΓΣ. Η ΚΕΔΕ και η ENΠΕ έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν για την προώθηση της ανταλλαγής μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας σε αναπτυξιακούς τομείς όπως ο θεματικός τουρισμός, η εκπαίδευση και η οικονομία.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου