Κύριο Περιεχόμενο

DGV

Ετήσιο συνέδριο

Το Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης έχει εξελιχθεί σε ένα εδραιωμένο φόρουμ για τους ελληνικούς και γερμανικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο επίκεντρο της συνδιάσκεψης βρίσκεται η κατάρτιση προσεγγίσεων για την εξεύρεση λύσεων για επίκαιρα και μελλοντικά θέματα των ελληνικών και γερμανικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκδρομές με πρακτικό αντικείμενο και διαδραστικά φόρουμ διαλόγου σχετικά με τα θέματα που επιθυμεί η ελληνική πλευρά αποτελούν τα δομικά στοιχεία των ετήσιων συνδιασκέψεων.


Σημαντικό στοιχείο των ετήσιων συνδιασκέψεων είναι επίσης η συνοδευτική συμμετοχή των γερμανικών πολιτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Η σημασία τους σπάνια ήταν τόσο βασική για τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο όσο υπό τις επίκαιρες περιστάσεις. Για Έλληνες και Γερμανούς, αποτελούν φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, ενώ στα ειδικευμένα συνέδρια και στις ημερίδες τους ασχολούνται με σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Με την εργασία τους συνεισφέρουν σημαντικά στην προώθηση των ελληνογερμανικών σχέσεων.

Αυτή την προσέγγιση ακολουθεί και η Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV IV). Λαμβάνει χώρα με το κεντρικό σύνθημα «Η τοπική αυτοδιοίκηση σπάει το τείχος της κρίσης» στις 4 έως 6 Νοεμβρίου στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο του Βερολίνου.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου