Κύριο Περιεχόμενο

Ετήσιο συνέδριο

Δέκατη Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης

Δέκατη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV X) από 9 έως 10 Νοεμβρίου 2020 στην Αθήνα


dgv

"Διαμορφώνουμε την Ευρώπη ΜΑΖΙ, δρούμε μέσα από την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Έναρξη της Συνδιάσκεψης στις 9 Νοεμβρίου 2020.

Στις 10 Νοεμβρίου Έλληνες και Γερμανοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών συσκέπτονται στο ενδεδειγμένο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών. 

Παρακαλώ σημειώστε την ημερομηνία! 
H πραγματοποίηση της Συνδιάσκεψης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας του Κορονοϊού και τους σχετικούς περιορισμούς που τυχόν προκύψουν.

Για τυχόν ερωτήσεις: ks-dgv@bmz.bund.de

std-gr

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου