Κύριο Περιεχόμενο

Ετήσιο συνέδριο

Όγδοη Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης

Σημειώστε την ημερομηνία!


8η  Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

1 έως 3 Νοεμβρίου 2018

Χερσόνησος /  Κρήτη 

Από 1 έως και 3 Νοεμβρίου 2018  Έλληνες και Γερμανοί αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών συνεργάζονται  στο καθιερωμένο, πλέον, πλαίσιο.

Θα χαρούμε να διεξάγουμε από κοινού μια ενδιαφέρουσα Συνδιάσκεψη. 

Παρακαλώ σημειώστε την ημερομηνία!

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου