Κύριο Περιεχόμενο

Ετήσιο συνέδριο

Όγδοη Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης

Σημειώστε την ημερομηνία!


8η  Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

1 έως 3 Νοεμβρίου 2018

Χερσόνησος /  Κρήτη 

Από 1 έως και 3 Νοεμβρίου 2018  Έλληνες και Γερμανοί αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών συνεργάζονται  στο καθιερωμένο, πλέον, πλαίσιο.

Θα χαρούμε να διεξάγουμε από κοινού μια ενδιαφέρουσα Συνδιάσκεψη. 

Παρακαλώ σημειώστε την ημερομηνία!

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της 8ης Ετήσιας Συνδιάσκεψης

Τρέχουσα ενημέρωση από τη Χερσόνησο

Κοινή Διακήρυξη της Όγδοης Ετήσιας Συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, Χερσόνησος Κρήτης 1 - 3 Νοεμβρίου 2018

Παράρτημα της παραγράφου 8 της Κοινής Διακήρυξης Όγδοης Ετήσιας Συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης της 3ης Νοεμβρίου 2018

Δελτίο Τύπου: Η Όγδοη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στην Χερσόνησο (Κρήτη) από την 1η έως την 3η Νοεμβρίου 2018: Θετικό μήνυμα για το έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης


Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου