Κύριο Περιεχόμενο

DGV VIII

Στο «εργαστήριο»


Τη δεύτερη ημέρα της διάσκεψης διεξήχθη ζωντανή συζήτηση σε θέματα όπως  πρόσφυγες και μετανάστευση, αποκομιδή απορριμμάτων, ενεργειακή στροφή των Δήμων και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Ένα Φόρουμ Συνεργασιών υποστηρίζει την έναρξη νέων συνεργασιών.

02112018-01

02112018-02

02112018-03

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου