Κύριο Περιεχόμενο

Ετήσιο συνέδριο

Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνέλευση

Βερολίνο, 4.-6. Νοεμβρίου 2015


dgv5-header

Το πέμπτο ετήσιο συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV V) λαμβάνει χώρα από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2015 στο Βερολίνο με το κεντρικό σύνθημα: «Η τοπική αυτοδιοίκηση γκρεμίζει το τείχος της κρίσης». Σε αυτό το πλαίσιο, σας προσκαλούμε εγκάρδια στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο του Βερολίνου για μία ελληνογερμανική ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα και πληροφορίες για τη δήλωση συμμετοχής.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει εδραιώσει την παρουσία της ως φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αποτελεί έκφραση της αφοσίωσης των δύο πλευρών στις φιλικές μεταξύ τους σχέσεις.

Μία ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση διασφαλίζει στους πολίτες σταθερότητα και συνέχεια. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι δυνατότητες διαμόρφωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Φέτος, οι εκδρομές και οι συζητήσεις εργασίας θα οδηγήσουν και πάλι στην εξεύρεση κατάλληλων προσεγγίσεων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Η προσέλευσή σας θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα!

Πρόγραμμα

Ενημερωτικές ξεναγήσεις και θεματικές συζητήσεις εργασίας

Κοινή διακήρυξη της Πέμπτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Βερολίνο, 4-6 Νοεμβρίου 2015

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου