Κύριο Περιεχόμενο

Ετήσιο συνέδριο

Τρίτη Ελληνογερμανική Συνέλευση

Θεσσαλονίκη, 15. - 16. Νοεμβρίου 2012


Σύντομη αναφορά:

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων θεματικών συνεδρίων, που διοργανώθηκαν καθόλο το έτος 2012 με έμφαση σε συγκεκριμένα και ειδικά θέματα στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, συναντήθηκαν στις 15-16 Nοεμβρίου 2012 περίπου 600 συμμετέχοντες από την οικονομία, τις επιστήμες και την πολιτική καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών για την διεξαγωγή της τρίτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV III). Ο τόπος του συνεδρίου ήταν για πολλοστή φορά η συμπρωτεύουσα στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, καθώς ο δήμαρχος, κος Γιάννης Μπουτάρης, είχε προσκαλέσει όλους τους παραβρισκόμενους κατά την Ελληνογερμανική Συνέλευση DGV II.

Μαζί με πολυάριθμους δημάρχους από την Γερμανία και την Ελλάδα, συμμετείχαν ο εντεταλμένος της Καγκελάριο για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, κος Υφυπουργός Χανς-Γιοάχιμ Φούχτελ, και ο αρμόδιος από ελληνικής πλευράς, Υπουργός Εσωτερικών, κος Ευριπίδης Στυλιανίδης. Το έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης κρίνεται από τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών ως σημαντικό πλαίσιο για μια ανταλλαγή και βιώσιμη συνεργασία. Στην επιτυχία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης συνείσφεραν, μαζί με το δήμο Θεσσαλονίκη, εκ νέου το Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, και προπάντων προσωπικά ο κος Γενικός Πρόξενος, Βόλφγκανγκ Χέλσερ-Όμπερμαιερ, το γραφείο διασύνδεσης της DGV στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων, καθώς και το γραφείο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Λαζαρίδη.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τις δύο συνεδριακές ημέρες σε διάφορες οργανωτικές μορφές, τα ακόλουθα θέματα, όπου οι ειδικοί συμμετείχαν με πρακτικές εμπειρίες και θεωρητικές γνώσεις, προσφέροντας πολύτιμες προτάσεις και ιδέες για όλους:

 • Επαγγελματική εκπαίδευση στην Γερμανία
 • Διαπιστώσεις και προτάσεις για την συνέχιση της συνεργασίας στα πλαίσια της DGV
 • Συμμετοχή πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση – υπεραξία για τους πολίτες, τη πολιτική και τη διοίκηση
 • Δια βίου μάθηση – Δυνατότητες ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο
 • Επενδύσεις σε ανανεώσιμες ενέργειες – ένα σημαντικό κλειδί για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα
 • Νέοι δρόμοι για το τουρισμό
 • Σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης
 • Ιστορική ευθύνη – συνεργασία με μαρτυρικά χωριά και ισραηλιτικές κοινότητες
 • Διατάξεις τοπικής αυτοδιοίκησης και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, την Γερμανία και την Ευρώπη
 • Οικονομική κρίση και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Κοινωνία των πολιτών και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Πηγές χρηματοδότησης και αυτοδιοίκηση
 • Αειφόρος διαχείριση απορριμμάτων
 • Μητροπολιτική διακυβέρνηση

Παράλληλα με την DGV III διοργανώθηκε η πρώτη συνάντηση της Ελληνογερμανικής πρωτοβουλίας της Κοινωνίας των Πολιτών GGCS, η οποία μέσω της Civil Society Organisations (CSO) σκοπεύει να εμπλέξει περισσότερο την κοινωνία των πολιτών στην ελληνογερμανική συνεργασία.

Τα αποτελέσματα της DGV III καταγράφηκαν σε μια κοινή τελική δήλωση όλων των συμμετεχόντων, στην οποία συμφωνήθηκε να δημιουργηθούν επιτροπές δημάρχων, οι οποίες και με την υποστήριξη των πολιτικών ιδρυμάτων, θα ασχοληθούν με την υλοποίηση των θεμάτων προτεραιότητας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Ως προτεραιότητα ορίστηκαν:

 • Απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση
 • Ενεργειακά θέματα
 • Διοικητική μεταρρύθμιση και αποκέντρωση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Τουρισμός
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 • Διαχείριση υδάτων
 • Συνεργασία με μαρτυρικούς δήμους
 • Ανάπτυξη του αγροτικού τομέα 
 • Δράσεις με προσανατολισμό στους νέους
 • Συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδικάτων
 • Συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνία των πολιτών

Η DGV III συνείσφερε σημαντικά στη θεσμοθέτηση των προσπαθειών συνεργασίας των εταίρων και σήμανε την έναρξη της επόμενης φάσης υλοποίησης των δράσεων της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Τη φάση υλοποίησης 2013 θα διευθύνει η πόλη της Νυρεμβέργης που θα φιλοξενήσει την DGV IV.

Κοινή δήλωση μετά την λήξη των εργασιών της 3ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Διαβιβαστική επιστολή Δημάρχου Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα DGV III

Θέμα: Η πορεία από την DGVII στην DGVIII

Θέμα: Δημοσιονομικά έσοδα και αυτοδιοίκηση

Θέμα: Συνθήκες τοπικής αυτοδιοίκησης και μεταρρυθμίσεις σε Ελλάδα, Γερμανία, Ευρώπη

Θέμα: Επαγγελματική κατάρτιση στην Γερμανία

Θέμα: Ιστορική ευθύνη – Συνεργασία με μαρτυρικά χωριά και ισραηλιτικές κοινότητες

Θέμα: Η πορεία από την DGV II προς την DGV III-Διαπιστώσεις και ιδέες για την περαιτέρω συνεργασία

Θέμα: Οικονομική κρίση και τοπική αυτοδιοίκηση

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου