Κύριο Περιεχόμενο

Ετήσιο συνέδριο

Δεύτερη Ελληνογερμανική Συνέλευση

Θεσσαλονίκη, 04. - 05. Νοεμβρίου 2011


dgv2

«Η Γερμανία και η Ελλάδα συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Η φιλία αυτή αποτελούσε και αποτελεί τη βάση της στενής συνεργασίας μας-διμερώς στην Ατλαντική Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θεμέλιο της συνεργασίας μας αποτελεί η στενή επαφή μεταξύ των πολιτών μας. Πάνω από 300.000 Έλληνες κατοικούν μόνιμα στη Γερμανία, περίπου 45.000 Γερμανοί κατοικούν στην Ελλάδα. Σχεδόν κάθε 10ος Έλληνας κατοικούσε, σπούδαζε ή εργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία.
Σχεδόν δύο εκατομμύρια Γερμανοί ταξιδεύουν ετησίως στην Ελλάδα και θαυμάζουν τον πλούσιο και πολύπλευρο πολιτισμό της. Σχεδόν 30 πόλεις συνεργάζονται μεταξύ τους ή έχουν δημιουργήσει διάφορες αδελφοποιήσεις. Αυτό το πυκνό δίκτυο επιθυμούμε να ενισχύσουμε.
Ταυτόχρονα επιθυμούμε να κάνουμε βήματα προς την ανανέωση και επέκταση της συνεργασίας μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέα καθήκοντα, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί την αμοιβαία υποστήριξη. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τις αμοιβαίες οικονομικές μας σχέσεις. Κυρίως μας ενδιαφέρει η δυναμικότητα στη καινοτομία και η δυνατότητα ανταγωνισμού των επιχειρήσεών μας στο τομέα της βιομηχανίας και της μεσαίας τάξης καθώς και η προώθηση μίας βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών για τη δημιουργία δομών προς τον σκοπό προώθησης της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας.
Είμαστε πεπεισμένοι, ότι και οι δύο μπορούμε να επωφεληθούμε μέσω μίας στενότερης και ενισχυμένης συνεργασίας. Η Ελλάδα και η Γερμανία αντιμετωπίζουν από κοινού τις μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να εμβαθύνουμε και να σταθεροποιήσουμε περαιτέρω τη διμερή συνεργασία μας όπως και τον συντονισμό μας σε ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής.»
Προοίμιο της κοινής δήλωσης της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου Angela Merkel και του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου στις 5.03.2010.

Στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2011 συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη Έλληνες και Γερμανοί προκειμένου να ανταλλάξουν τις απόψεις και εμπειρίες τους για την ανάδειξη μίας αποτελεσματικότερης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων και Γερμανών πολιτικών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ελληνο- γερμανικών συνδέσμων φίλων, ελληνικών κοινοτήτων στη Γερμανία και γερμανικών ομάδων στην Ελλάδα, των πολιτών των δύο χωρών, ενδιαφερόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολλών άλλων φορέων. (Η λίστα με τους συμμετέχοντες θα δημοσιευθεί προσεχώς στο Ίντερνετ.)
Αδελφοποίηση πόλεων και Ελληνο-Γερμανικοί Σύνδεσμοι Φιλίας: Δύο βασικοί πυλώνες της 2ης Ελληνογερμανικής Συνάντησης (DGV II) Η Συνάντηση έδειξε ότι οι δυνατότητες αδελφοποιήσεων μεταξύ γερμανικών και ελληνικών πόλεων, κοινοτήτων, περιφερειών και διοικητικών μονάδων όλων των επιπέδων δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Ενώ μέχρι σήμερα υπάρχουν περίπου 30 αδελφοποιήσεις γερμανικών και ελληνικών πόλεων, ο αριθμός των αδελφοποιήσεων μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας υπερβαίνει τις 2.000.
Από τις συζητήσεις στα πλαίσια της Συνάντησης προέκυψε ότι οι αδελφοποιήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όσον αφορά την πρακτική πλευρά της συνεργασίας, συμβάλλουν σημαντικά στην προσέγγιση των πολιτών των δύο χωρών, αποτελούν τη βάση για μία ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών αλλά και προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων, για τα οποία υπάρχουν ποικίλες δυνατότητες οικονομικής υποστήριξης, οι οποίες ωστόσο μέχρι τώρα έχουν ελάχιστα αξιοποιηθεί.
Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες στη Συνάντηση καλούν τους πολίτες καθώς και τους πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών να επιτείνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου σύντομα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αδελφοποιήσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. (Κέντρο Διαμεσολάβησης στην συνεδριακή ιστοσελίδα www.grde.eu)
Οι συμμετέχοντες στη Συνάντηση χαιρετίζουν την ίδρυση του “Γερμανο- Ελληνικού Συνδέσμου Πολιτισμού Συνεργασίας και Αλληλογνωριμίας μεταξύ της Περιφέρειας Στουτγάρδης της Γερμανίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ελλάδας e.V.“. Πρωταρχικός στόχος του Συνδέσμου αυτού στο Neckartenzlingen, όπου το ποσοστό των Ελλήνων μεταξύ των κατοίκων είναι υψηλό και οι επαφές πολλές, είναι η εκ νέου ανάπτυξη και αναζωογόνηση των πολλών δυνατοτήτων συνεργασίας που υφίστανται μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες δεν έχουν ακόμα επαρκώς αξιοποιηθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες στη Συνάντηση στην επίσημη τελετή ίδρυσης του Συνδέσμου που θα λάβει χώρα το 2012 στο Neckartenzlingen.
Οι ελληνο-γερμανικοί σύνδεσμοι φιλίας επεσήμαναν, ότι οι δυνατότητες χρηματοδότησης ελληνογερμανικών δραστηριοτήτων είναι πολύ λιγότερες από αυτές π.χ. για γερμανο-γαλλικές ή γερμανο-πολωνικές δραστηριότητες και εξέφρασαν την επιθυμία για μια βελτίωση, έστω και σε μικρό βαθμό.
Ανταλλαγή εμπειριών σε ειδικούς τομείς:
Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε στα ακόλουθα θέματα: Κατανόηση, σύνδεση, δικτύωση-Μαζί για το μέλλον

  • Προώθηση της εγκατάστασης επιχειρήσεων και αξιοποίηση του διμερούς οικονομικού δυναμικού
  • Διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων
  • Σύγχρονη διοίκηση
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση
  • Πολιτισμός
  • Προώθηση Τουρισμού
  • Διαχείριση καταστροφών
  • Δυνατότητες και προγράμματα χρηματοδότησης
  • Πολιτική για τη νεολαία και προγράμματα ανταλλαγής νέων
  • Συγκοινωνιακός σχεδιασμός με προσανατολισμό στο μέλλον

(Τα αποτελέσματα των συζητήσεων βρίσκονται στο παράρτημα.)
Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για μία μελλοντική συνεργασία στους ακόλουθους τομείς:
α) Παράκτια αστική συγκοινωνία
β) Ιαματικά λουτρά
γ) Διαχείριση Περιαστικών Δασών
δ) Ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού
ε) Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης

Οι συμμετέχοντες θεώρησαν την ανταλλαγή εμπειριών ως εξαιρετικά χρήσιμη και επιθυμούν να διασφαλισθεί η σταθερότητα του διαλόγου.

Περαιτέρω Συνεργασία:
Οι συμμετέχοντες εκτιμούν την προετοιμασία και υλοποίηση της Συνάντησης εκ μέρους των διοργανωτών και αναγνωρίζουν κυρίως την πλούσια παροχή εθελοντικής εργασίας.

Ο ρόλος της εκδήλωσης ήταν καταλυτικός και αυτός ήταν και ο σκοπός της. Στόχος παραμένει η δημιουργία ενός πλαισίου, εντός του οποίου η συνεργασία αυτή θα είναι βιώσιμη και θα χαρακτηρίζεται από διάρκεια.

α. Τα αποτελέσματα της Συνάντησης και υποδείξεις για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα θέματα των συζητήσεων στους διάφορους τομείς προτείνεται να αναρτηθούν στη συνεδριακή ιστοσελίδα www.grde.eu.
β. Ο συντονισμός της περαιτέρω συνεργασίας μεταβιβάζεται σε μία διμερή Επιτροπή, της οποίας το έργο προτείνεται να συντονίζεται από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Κοινοτήτων (Γερμανικό Τμήμα). Ιδρυτικά μέλη της Ελληνο-Γερμανικής αυτής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος της πόλης Lauf, κύριος Benedikt Bisping, o Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Calw, κύριος Helmut Riegger, o Δήμαρχος του Neckartenzlingen, κύριος Herbert Krüger, ο Δήμαρχος της πόλης Detmold, κύριος Rainer Heller, καθώς και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κύριος Γιάννης Μπουτάρη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας/ Μητροπολιτικής Ενότητα Θεσσαλονίκης, κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Κοζάνης, κύριος Λάζαρος Μαλούτας και ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E., κύριος Νικόλαος Βαφειάδης. Τη συμμετοχή τους θα προσθέσουν και άλλοι πολιτικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στόχος της προαναφερόμενης Επιτροπής αποτελεί η εδραίωση σταθερότητας στο διάλογο μεταξύ των γερμανικών και ελληνικών δήμων σε τομείς της συνεργασίας που θεωρούν σημαντικούς. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιμος ο διορισμός ενός Συμβούλου για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής, αλλά και για την ανάληψη και προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Οι συμμετέχοντες παρακαλούν την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να μεριμνήσει για τις απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η εργασία ενός τέτοιου Ειδικού. Επίσης προτείνεται ο παραπάνω Σύμβουλος να επικοινωνεί ως “Υπηρεσία Διασύνδεσης” (π.χ. ως ενσωματωμένος εμπειρογνώμονας) με τις υπηρεσίες των δύο χωρών που είναι αρμόδιες για τους εκάστοτε τομείς δραστηριοτήτων.

Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κυρίου Γιάννη Μπουτάρη, για την διοργάνωση της επόμενης Ελληνο-Γερμανικής Συνάντησης το έτος 2012 στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια της 3ης Ελληνο-Γερμανικής Συνάντησης θα επισημανθούν τα αποτελέσματα της 2ης Συνάντησης και θα γίνει η παρουσίαση της προόδου και επιτυχίας της συνεργασίας των αδελφοποιημένων πόλεων το χρονικό διάστημα 2011-2012. Το 2013 θα ακολουθήσει η 4η Ελληνο-Γερμανική Συνάντηση, η οποία κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Νυρεμβέργης, Δρ. Ulrich Maly, θα πραγματοποιηθεί στη Νυρεμβέργη.
Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν την παρουσία του Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού Hans-Joachim Fuchtel, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος συμμετείχε στην 2η Ελληνο-Γερμανική Συνάντηση κατόπιν παράκλησης της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου, Angela Merkel. Ο κύριος Fuchtel και η αντιπροσωπεία που βραχυπρόθεσμα αποφασίστηκε να τον συνοδεύσει συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία της Συνάντησης. Οι συμμετέχοντες θα ήταν ευτυχείς, αν ο κύριος Fuchtel μπορούσε και στο μέλλον να στηρίξει προς τα έξω τους στόχους της 2η Ελληνο-Γερμανικής Συνάντησης.

Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν επίσης ότι ελάχιστα έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμμάτων αδελφοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον για τη δημιουργία μίας διαρκούς συνεργασίας μεταξύ του συνόλου των γερμανο-ελληνικών δήμων, η οποία θα βασίζεται σε μία κοινωνικο- οικονομική και οικολογική ανάπτυξη, υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα για συγκεκριμένα έργα. Στόχος είναι να αυξηθούν οι δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας και κυρίως της απασχόλησης νέων ανθρώπων.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν υπόψη το σημαντικό ρόλο των πολιτικών Ιδρυμάτων για τη συνεργασία με άλλες χώρες και θεωρούν ότι η ενεργοποίησή τους και στην Ελλάδα πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν. Επίσης οι δραστηριότητες της “Senior Expert Service” (SES) θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμες σε πολλούς τομείς συνεργασίας των δήμων. Οι συμμετέχοντες παρακαλούν να γίνουν τα αναγκαία βήματα για την άρση εμποδίων οικονομικής φύσεως για την ανάληψη δραστηριοτήτων της SES και στην Ελλάδα.. Ευπρόσδεκτη ήταν και η πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγών για εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό.
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν για την σημασία της προώθησης των επαφών μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών εταίρων στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου και του τουρισμού. Επιχειρηματίες, δήμαρχοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι είχαν - και θα εξακολουθήσουν να έχουν - τη δυνατότητα να καταγράψουν τους βασικούς τομείς των ενδιαφερόντων τους καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για πρότζεκτ σε έντυπα, στα οποία θα μπορούν και στο μέλλον να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου πιθανοί εταίροι/συνεργάτες. Η δυνατότητα αυτή αξιοποιείται όλο και περισσότερο (σε αυτό συνέβαλε και η Συνάντηση) και θα εξακολουθήσει να χρησιμεύει και στο μέλλον μέσω της ιστοσελίδας www. grde.eu καθώς και της ιστοσελίδας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (http://www.renewablesb2b.com).

Οι συμμετέχοντες θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά την φιλοξενούσα πόλη Θεσσαλονίκη και τον Δήμαρχο αυτής, κύριο Γιάννη Μπουτάρη, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., κύριο Θεόδωρο Σουμπάση, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELEXPO Α.Ε., κύριο Πάρι Μαυρίδη καθώς και όλους τους συνεργάτες των εν λόγω θεσμικών φορέων για την φιλοξενία, την υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή τους. Ευχαριστούν επίσης το προσωπικό της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη καθώς και αυτούς, οι οποίοι στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης, εργάστηκαν εντατικά για την διοργάνωση της 2ης Ελληνο- Γερμανικής Συνάντησης (κυρία Παρθένα Πολυχρονίδου, κυρία Aντωνία Ρούπρεχτ, κυρία Μπρίττα Ντένελ, κυρία Ξένια Φάστναχτ, κυρία Μάρεν Ρέντερ, κύριο Φίλιππ Χάουγκβιτς, κύριο Γιαν-Πέτερ Βασιλειάδη, κύριο Φρέντερικ Πάνες, κύριο Παύλο Πολυχρονίδη και κύριο Κωνσταντίνο Πουρνάρα)

Σύνοψη

Πρόγραμμα

Εναρκτήρια Συζήτηση

Χαιρετισμός του εκπροσώπου και υφυπουργού της γερμανικής κυβέρνησης Hans Joachim Fuchtel

Θέμα: Προώθηση της εγκατάστασης επιχειρήσεων, αξιοποίηση του διμερούς οικονομικού δυναμικού

Θέμα: Διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων

Θέμα: Εκσυγχρονισμός της διοίκησης

Θέμα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση

Θέμα: Πολιτισμός

Θέμα: Προώθηση του τουρισμού

Θέμα: Διαχείριση καταστροφών

Θέμα: Δυνατότητες και προγράμματα χρηματοδότησης

Θέμα: Πολιτική για τη νεολαία και προγράμματα ανταλλαγής νέων

Θέμα: Συγκοινωνιακός σχεδιασμός με γνώμονα το μέλλον

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου