Κύριο Περιεχόμενο

Ιούνιος 2020

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης και Λειψίας

Θεματολογία


"Ανταλλαγή εμπειριών στην εποχή του κορονοϊού των πόλεων Θεσσαλονίκης - Λειψίας."

Πληροφορίες

Πέμπτη, 18.06.2020

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου