Κύριο Περιεχόμενο

Ιούνιος 2020

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Δήμων Hohenstein και Σαμοθράκης

Θεματολογία


"Η προώθηση του τουρισμού. Διαφήμιση και Μάρκετινγκ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση. Διαχείριση απορριμμάτων. Επίκαιρη κατάσταση Βιόσφαιρας / Πάρκου ανεμογεννητριών. Πολιτιστικές ανταλλαγές"

Πληροφορίες

Τρίτη, 09.06.2020

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου