Κύριο Περιεχόμενο

Ιούλιος 2020

Τηλεδιάσκεψη με θέμα τον Οινοτουρισμό

Θεματολογία


Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η προώθηση του οινοτουρισμού μέσω της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και της συνεργασίας μεταξύ δήμων. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται o εμπειρογνώμονας στη βιομηχανία ποτών και οίνου , Καθ. Δρ. Gergely Szolnoki από το Πανεπιστήμιο Geisenheim όπως και εκπρόσωποι του Δήμου Αριστοτέλη.

Πληροφορίες

Παρασκευή, 10.07.2020

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου