Κύριο Περιεχόμενο

Φεβρουάριος 2019

Αποστολή από τον Δήμο Braunsbedra στον Δήμο Κοζάνης, εργαστήριο "Ενεργειακή Μετάβαση Twinning Towns"


25.-26.02.2020

Αποστολή από τον Δήμο Braunsbedra στον Δήμο Κοζάνης, εργαστήριο "Ενεργειακή Μετάβαση Twinning Towns"

Οι Δήμοι Κοζάνης και Braunsbedra εργάζονται μαζί για την αντιμετώπισης μιας νέας πρόκλησης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε νέους τομείς στο χώρο της ενέργειας πέρα από αυτόν της εξόρυξης άνθρακα για ένα μονοπάτι πεζοπορίας στη φύση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον συνδυασμό του τουρισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι πόλεις συζήτησαν ένα μονοπάτι της φύσης με πληροφορίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μονοπάτι πεζοπορίας γύρω από τη λίμνη Geiseltal στο Braunsbedra.

Τελικά, οι οργανωμένοι συνεταιρισμοί θα πρέπει να παρακινήσουν τους πολίτες να συμμετάσχουν στη ενεργειακή μετάβαση. Επιπλέον, τα μελλοντικά έσοδα και οι επενδύσεις θα πρέπει να χρηματοδοτούν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και οι δύο πόλεις θεωρούν ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν παλαιές δομές ανθρακοφόρων και λιγνιτικών περιοχών, όπως ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στο Braunsbedra για νέους σκοπούς.

 

Πληροφορίες

Τρίτη, 25.02.2020

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου