Κύριο Περιεχόμενο

Μάρτιος 2019

6. - 09.3.19 Κοινές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ITB 2019


Επικείμενη υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της επαρχίας  Mecklenburg - Vorpommern και  της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ενισχυθεί η περαιτέρω η  εποικοδομητική συνεργασία και των δύο εταίρων.

Πληροφορίες

Τετάρτη, 06.03.2019

6. - 09.3.2019

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου