Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση και το ίδρυμα Heinrich Böll εξετάζουν τους νέους τομείς συνεργασίας τους

Το ίδρυμα Heinrich Böll και η Ελληνογερμανική Συνέλευση σε μια ψηφιακή συνάντηση είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τους καίριους τομείς της μελλοντικής συνεργασίας τους που αφορούν την ανάπτυξη επαρχιακών περιοχών στην Ελλάδα, την ενεργειακή μετάβαση και το ζήτημα του προσφυγικού-μεταναστευτικού.


23.02.2021 |

Η ανάπτυξη επαρχιακών περιοχών αποτελεί εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, τόσο για τη Γερμανία όσο και για την Ελλάδα, το οποίο θέτει ήδη μεγάλες προκλήσεις σε πολλούς δήμους. Λόγω της δημογραφικής αλλαγής και της αυξανόμενης μετακίνησης του πληθυσμού από την επαρχία σε μεγαλύτερες πόλεις ή μητροπολιτικές περιοχές, οι μικρότεροι δήμοι αντιμετωπίζουν πολλές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, το ίδρυμα Heinrich Böll επιθυμεί να ξεκινήσει την επεξεργασία ενός μακροπρόθεσμου μοντέλου ανάπτυξης για τις επαρχιακές περιοχές στην Ελλάδα, που θα μπορέσει με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης να αποτελέσει εφαλτήριο για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ γερμανικών και ελληνικών δήμων.

Πέρα από τις δημογραφικές αλλαγές, πολλοί δήμοι επηρεάζονται από τις διαρθρωτικές αλλαγές που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση. Η ΕΓΣ και ίδρυμα Heinrich Böll, ασχολούνται ήδη με αυτό το σημαντικό θέμα και συνεργάζονται στενά με τους δήμους και τους ειδικούς σε αυτόν τον τομέα. Για την υποστήριξη της βιώσιμης μετάβασης, η Ελληνογερμανική Συνέλευση προτίθεται να συμβάλει ενεργά στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και επαγγελματικής κατάρτισης με τον προγραμματισμό εκδηλώσεων το επόμενο διάστημα.

Στο τέλος της διαδικτυακής συνδιάσκεψης, το ίδρυμα Heinrich Böll παρουσίασε το νεοσύστατο πρόγραμμα του «Πρόσφυγες και Μετανάστες για την Ευρώπη» το οποίο ενισχύει, μεταξύ άλλων, την ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα. Το ίδρυμα Heinrich Böll επιθυμεί να υποστηρίξει την προθυμία των ελληνικών δήμων να υποδεχτούν τους εν λόγω πληθυσμούς, προσφέροντας βοήθεια όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών τους και την ενίσχυση των οικονομικών τους πόρων. Η ΕΓΣ υποστηρίζει ότι η διαδημοτική συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μέσω είναι απαραίτητα σε αυτό το ζήτημα και μπορούν να προσφέρουν πολλά εποικοδομητικά αποτελέσματα.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση προσβλέπει στην περαιτέρω συνεργασία με το ίδρυμα Heinrich Böll πάνω στους κοινούς άξονες που έχουν χαραχτεί.

23022021

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου