Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ Χίου και St. Ingbert

Στο πλαίσιο μιας συμβολικής κίνησης αλληλεγγύης, η πόλη του St. Ingbert παρέδωσε 100 κουκέτες στο Δήμο Χίου για την ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας του νησιού. Συμφωνία για κοινό «σχέδιο στρατηγικής-δράσης» μεταξύ των δύο δήμων.


30.09.2020 |

Ο Δήμος Χίου και η πόλη St. Ingbert του Σάαρλαντ συνεργάζονται μέσα από το δίκτυο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης από το 2017. Οι αμοιβαίες επισκέψεις αντιπροσωπειών και η συνεχής ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και της τουριστικής ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε μια πετυχημένη συνεργασία στο παρελθόν, την οποία οι νεοεκλεγμένοι δήμαρχοι των δύο δήμων συμφώνησαν να συνεχίσουν και να εντείνουν.

Οι δύο δήμοι συμφώνησαν να αναπτύξουν ένα κοινό «σχέδιο στρατηγικής-δράσης» προκειμένου να υλοποιήσουν στοχευμένα νέα έργα για την ερχόμενη τριετία. Από τις βασικές προτεραιότητες θα είναι οι τομείς εκπαίδευσης και νεολαίας όπου σχεδιάζονται προγράμματα ανταλλαγής ιδίως μεταξύ των πανεπιστημίων HTW Σάαρ και Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων. Ένας άλλος κεντρικός τομέας συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων είναι η από κοινού ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών μοντέλων, με την κατασκευή και συντήρηση πιστοποιημένων μονοπατιών πεζοπορίας και ποδηλασίας στο νησί της Χίου σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές δράσεις στο τομέα των απορριμμάτων καθώς και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η μεταφορά τεχνογνωσίας στην αποτελεσματική επεξεργασία αποβλήτων, με έμφαση στην δομημένη αποφυγή αποβλήτων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών θα αποτελέσει άλλη μια κοινή δραστηριότητα μεταξύ των δυο Δήμων, όπως και η ανάπτυξη κοινών δράσεων με γνώμονα την προστασία του κλίματος. Στόχοι μεταξύ άλλων είναι και η μελέτη της δυνατότητας δημιουργίας προστατευόμενης περιοχής (βιόσφαιρα), όπου υποψήφια θα μπορούσαν να είναι τα πολύ γνωστά Μαστιχοχώρια του νησιού. Εδώ θα μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για μια τέτοια αναγνώριση από την UNESCO για τη Χίο, η βιόσφαιρα γύρω από την πόλη του St. Ingbert. Η δε καλλιέργεια της μαστίχας είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO και αποτελεί «άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας».

Οι εκπρόσωποι και των δύο δήμων τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι ικανοποιημένη γι' αυτήν την εξαιρετική συνεργασία και θα υποστηρίξει και τους δύο δήμους στην υλοποίηση έργων τους.

30092020

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου