Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Πως ένα ερευνητικό έργο στη Θάσο έγινε πτυχιακή εργασία στο Ρότενμπουργκ

Με τίτλο "Green Thasos on its way to zero waste", η κα Melissa Siegl από το Πανεπιστήμιο Δασοπονίας του Ρότενμπουργκ ολοκλήρωσε με τη βοήθεια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης επιτυχώς την πτυχιακή της εργασία με θέμα τη διαχείριση αποβλήτων.


09.10.2020 |

Στο πλαίσιο του έργου «Ακαδημαϊκός διάλογος: BlackForest-GreenThasos» μεταξύ του Πανεπιστημίου Δασοπονίας του Ρότενμπουργκ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών DAAD, Γερμανοί και Έλληνες φοιτητές συνεργάστηκαν το προηγούμενο έτος στη Θάσο σε διάφορες θεματικές, μεταξύ άλλων και στην έρευνα δασικών πυρκαγιών. Μεταξύ των φοιτητών συμπεριλαμβανόταν και η κα Siegl, η οποία μπόρεσε στη Θάσο να αποκομίσει πολύτιμες πληροφορίες για τις σπουδές της.

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου, η κα Siegl αφοσιώθηκε στη μελέτη του θέματος της διαχείρισης αποβλήτων και της αποφυγής πλαστικών απορριμμάτων στη Θάσο για το οποίο και αποφάσισε να εκπονήσει την πτυχιακή της εργασία. Με τη βοήθεια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το Δήμο της Θάσου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία επέτρεψε στην κυρία Siegl να πραγματοποιήσει μία έρευνα ειδικά για τη Θάσο και να αναλύσει με ποιον τρόπο η μετάβαση από τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών σε άλλες εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσε να μειώσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού.

Για την πραγματοποίηση της έρευνας, αναπτύχθηκε από την κα Siegl ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο διατέθηκε διαδικτυακά στα ξενοδοχεία της Θάσου. Οι συνεργάτες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Ελλάδα υποστήριξαν την κα Siegl στην υλοποίηση αυτού του έργου με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν μεμονωμένους ξενοδόχους να συμμετάσχουν ενεργά στην έρευνα. Τα αποτελέσματα της μελέτης τεκμηρίωσαν ότι το νερό της βρύσης χρησιμοποιείται ήδη μερικώς στα τοπικά καταλύματα και θα μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική λύση για το ευρέως χρησιμοποιούμενο εμφιαλωμένο νερό.

Μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων, των δήμων και της ΕΓΣ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πτυχιακή εργασία της κας Siegl, ενώ ταυτόχρονα η πρακτική εφαρμογή της έρευνας αλλά και η διαδικασία εκπαίδευσης μπορούν να ενισχύσουν τον στόχο της δημοτικής διοίκησης της Θάσου να καταστεί μελλοντικά ως «νησί μηδενικών αποβλήτων».

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι ικανοποιημένη για αυτήν την πετυχημένη συνεργασία και θα συνεχίσει να λειτουργεί υποστηρικτικά σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές πρωτοβουλίες που άπτονται σημαντικών ζητημάτων για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις Ελλάδας και Γερμανίας.

Δείτε εδώ τη σύνοψη της πτυχιακής εργασίας (γερμανικά - αρχείο PDF)

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου