Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Προκήρυξη θέσης διευθυντή γραφείου

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτηση σας στο: jobs(at)ahk.com.gr


17.03.2020 |

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προκηρύσσει για το νέο Γραφείο Συνεργασίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) στη Θεσσαλονίκη την πλήρωση μιας θέσης
Διευθυντή Γραφείου (φύλο: άρρεν/θήλυ/διαφορετικό)
από 1ης Ιουλίου 2020

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV) είναι ένα δίκτυο που συνδέει μεταξύ τους ελληνικούς και γερμανικούς δήμους και περιφέρειες, την κοινωνία των πολιτών καθώς και τον οικονομικό τομέα. Στόχος της είναι να εμβαθύνει τις ελληνογερμανικές σχέσεις σε επίπεδο δήμων και περιφερειών καθώς και να ενισχύσει την ιδέα της κοινότητας. H DGV θεσμικά είναι υπό την αιγίδα στη μεν Γερμανία των Κεντρικών Οργανώσεων Δήμων, στη δε Ελλάδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Ο συντονισμός των εργασιών της DGV γίνεται στο Βερολίνο μέσω του Γραφείου Συνεργασίας (KS-DGV) από την Έδρα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, ενώ άλλα γραφεία της λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το νέο Γραφείο της DGV στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να αποκτήσει έδρα στους χώρους του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Περιγραφή καθηκόντων:
Ζητείται πεπειραμένο πρόσωπο που να κατέχει την ελληνική και γερμανική γλώσσα και επιπλέον να γνωρίζει τις πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες των δύο χωρών, όντας σε θέση να τις αξιοποιήσει. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, να είναι ανοιχτό σε καινοτόμους προσεγγίσεις και να διαθέτει οξυμμένη πολιτική ευαισθησία απέναντι σε θέματα και συνομιλητές. Θα πρέπει να διατηρεί καλές σχέσεις με τους αιρετούς εκπροσώπους και τους διαφόρους φορείς και να ξέρει πώς επιτυγχάνονται συνέργειες μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών εταίρων.

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Διεύθυνση του Γραφείου και εκπροσώπηση της DGV προς τα έξω. Η περιοχή αρμοδιοτήτων αντιστοιχεί σε εκείνην του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη.
 • Επαγγελματική καθοδήγηση των δύο (ή ενδεχομένως τριών) υφισταμένων του.
 • Ευθύνη για διοικητικές υποθέσεις, υποβολή εκθέσεων, λογιστικά και διοίκηση σε συνεννόηση με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Γραφείο της DGV στο Βερολίνο.
 • Στενή επαγγελματική συνεργασία και συνεννόηση με το Γραφείο Συνεργασίας της DGV στο Βερολίνο καθώς και με το Γραφείο της DGV στην Αθήνα (η περιοχή αρμοδιοτήτων αντιστοιχεί σε εκείνην της Γερμανικής Πρεσβείας Αθηνών)
 • Προετοιμασία, επιμέλεια και εκ των υστέρων αξιολόγηση της Ετήσιας Συνδιάσκεψης (εναλλάξ στην Ελλάδα και τη Γερμανία) καθώς και σεμιναρίων, εργαστηρίων και επισκέψεων εμπειρογνωμόνων.
 • Διεύρυνση του υπάρχοντος δικτύου δήμων.
 • Παρακολούθηση και ανάλυση της εξέλιξης της αυτοδιοικητικής πολιτικής στην Ελλάδα και σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
 • Δρομολόγηση συστήματος για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των υλοποιούμενων δράσεων και υποβολή προτάσεων για τον περαιτέρω σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα.

Απαιτούμενα προσόντα:
Η άσκηση των καθηκόντων αυτών προϋποθέτει τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και γνώση, γραπτώς και προφορικώς, της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να είστε ικανοί να εργαστείτε υπό φόρτο και πίεση και να εστιάζετε στην εύρεση λύσεων.

Περιμένουμε από εσάς

 • ευρεία γνώση του τοπίου της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και του ελληνικού πολιτικού συστήματος,
 • την ικανότητα να κατευθύνετε μια ομάδα συνεργατών ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης παρέχοντάς της κίνητρα,
 • την ικανότητα να εκφράζεστε σωστά καθώς και να συγκεφαλαιώνετε και να αξιολογείτε με συντομία και σαφήνεια περίπλοκα δεδομένα,
 • πειθώ και παρουσία χαρακτηριζόμενη από αυτοπεποίθηση,
 • ανάληψη πρωτοβουλιών και προθυμία για ανάληψη ευθυνών,
 • αντιληπτική ικανότητα και ικανότητα ταχείας γνωριμίας με νέα δεδομένα,
 • άριστη ικανότητα στην επικοινωνία, ευαισθησία σε συγκρουσιακές συνθήκες και διαπραγματευτική δεξιότητα,

Θετικά θα προσμετρηθεί επαγγελματική πείρα σε διεθνές επίπεδο και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρουμε μια ασφαλή απασχόληση κατά το ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, σε θέση διευθυντικών καθηκόντων, με την προσήκουσα αμοιβή και τις εισφορές που προβλέπονται από τον νόμο. Η θέση δεν είναι κατάλληλη για μερική απασχόληση. Από άποψη Εργατικού Δικαίου και πειθαρχικώς θα υπάγεσθε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα, ενώ από άποψη περιεχομένου και θεματικής στο Γραφείο Συνεργασίας της DGV (KS-DGV). Η έδρα της εργασίας σας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η ανάληψη των καθηκόντων σας θα πρέπει να γίνει, ει δυνατόν, την 1η Ιουλίου 2020. Η δοκιμαστική περίοδος διαρκεί έξι μήνες.

Παρακαλούμε να υποβάλετε μέχρι τις 21.04.2020 στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο την αντιπροσωπευτική σας αίτηση μόνο στα γερμανικά, αναφέροντας τις συστάσεις και τις μισθολογικές σας προσδοκίες. Τονίζεται ότι θα ληφθούν υπ' όψιν μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (PDF).

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτηση σας στο: jobs(at)ahk.com.gr

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου