Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Συνάντηση διαβουλεύσεων των υφυπουργών Ελλάδας και Γερμανίας σε ψηφιακό περιβάλλον

Ψηφιακά πραγματοποιήθηκε φέτος η ετήσια διαβούλευση μεταξύ των υφυπουργών των δύο χωρών, με τη συμμετοχή του Γερμανού εκπροσώπου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) και κοινοβουλευτικού υφυπουργού Norbert Barthle.


14.12.2020 |

Έπειτα από συνεννόηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Υπουργό Εσωτερικών και εντεταλμένο εκπρόσωπο για την ΕΓΣ, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, ο κ. Barthle εκπροσώπησε την Ελληνογερμανική Συνέλευση στη διυπουργική εκδήλωση και παρουσίασε τις κύριες εξελίξεις που αφορούν στο δίκτυο της ΕΓΣ. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η επικοινωνία μεταξύ των τοπικών αυτοδιοικήσεων των δύο χωρών μεταφέρθηκε επιτυχώς σε ψηφιακό περιβάλλον. Η ΕΓΣ προσάρμοσε καταλλήλως όλες τις διαδικασίες προκειμένου να συνεχίσει ακώλυτα τις εργασίες της παρά τον περιορισμό των προσωπικών επαφών.

Στην ολομέλεια της εν λόγω συνάντησης, εκτός από την αναφορά στην πρόοδο που σημειώθηκε στο δίκτυο της ΕΓΣ, παρουσιάστηκαν ακόμη οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διαβούλευση των εκπροσώπων της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η διαδικασία θεσμοθέτησης της ΕΓΣ, η βιωσιμότητα της ελληνογερμανικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΓΣ, καθώς και θέματα που προσδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία στους δήμους της Γερμανίας και της Ελλάδας, όπως η αποκέντρωση των διοικητικών δομών, η πολιτική προστασία και η αντιμετώπιση καταστροφών.

Κλείνοντας τις επιτυχημένες διαβουλεύσεις, ο κ. Barthle ανακοίνωσε την επερχόμενη ετήσια συνδιάσκεψη της ΕΓΣ στην Αθήνα και έδωσε στους συμμετέχοντες μια γενική εικόνα των δράσεων για το έτος 2021. Με αυτή του την εκπροσώπηση, ο κ. Barthle ανέδειξε εκ νέου αφενός τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΓΣ στη συνεργασία των δύο χωρών σε πολιτικό επίπεδο και αφετέρου την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου της.

14122020

(Φωτογραφία πάνω αριστερά: διμερής συνάντηση διαβουλεύσεων των εκπροσώπων της ΕΓΣ στις 8 Δεκεμβρίου 2020. Φωτογραφία πάνω δεξιά και κάτω αριστερά: Συνάντηση διαβουλεύσεων Υφυπουργού στις 10 Δεκεμβρίου 2020)

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου