Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Ζητείται δυναμικό για την ενίσχυση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)


15.05.2019 |

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις εργασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου της. Ζητούνται εμπειρογνώμονες στα εξής θέματα:
  • Συντονισμός και διαχείριση δράσεων ανταλλαγής εμπειριών σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Γερμανία (DE)
  • Υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ευρύτερα πολιτικά θέματα και ζητήματα της ελληνογερμανικής συνεργασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών Ελλάδας και Γερμανίας (DE/GR) καθώς και ανταλλαγή απόψεων σε επίκαιρα πολιτικά ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα (GR)
  • Συντονισμός και διαχείριση της ανταλλαγής εμπειριών στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) (GR)
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων στην Ελλάδα (GR)
  • Επιμελητήρια, Οικονομία και Ενέργεια στη Γερμανία (DE)

Αναζητούνται εμπειρογνώμονες από τον Ιούνιο του 2019, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τους αντίστοιχους τομείς και έχουν την διάθεση να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της ΕΓΣ. Δηλώσεις ενδιαφέροντος παρακαλούμε έως 03.06.2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο της ΕΓΣ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.grde.eu/.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Συντονισμού για Γερμανία: ks-dgv@bmz.bund.de
και για Ελλάδα στο: info@grde.eu

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου