Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Energiewende twinning towns


08.02.2019 |

Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω το πρόγραμμα «Energiewende twinning towns» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, και διοργανώνεται από τον Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AEE) και την Πλατφόρμα Διακυβέρνησης HUMBOLDT-Viadrina (HVGP). Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων στη δέσμευσή τους και την αμοιβαία ανταλλαγή τους σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση πέρα από τα εθνικά σύνορα. Οι εταίροι του έργου είναι ο Σύνδεσμος Δημοτικών Επιχειρήσεων (VKU) και η Γερμανική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (DStGB).

Οι γερμανικές κοινότητες ή οι ελληνογερμανικοί αδελφοποιημένοι Δήμοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 15 Μαρτίου 2019. Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2019 στο Βερολίνο.

Περισσότερες πληροφορίες (μέρος Ι) >>

Περισσότερες πληροφορίες (μέρος ΙΙ) >>

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου