Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Ενίσχυση ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο Markus Tressel, Μέλoς τoυ Γερμαvικoύ Κoιvoβoυλίoυ BÜNDNIS 90/Die Grünen, συναντά τον Εντεταλμένο για την ΕΓΣ, Norbert Barthle.

Ο Markus Tressel, Μέλoς τoυ Γερμαvικoύ Κoιvoβoυλίoυ BÜNDNIS 90/Die Grünen, συναντά τον Εντεταλμένο για την ΕΓΣ, Norbert Barthle.

21.02.2019 |

Ο εκπρόσωπος της τουριστικής πολιτικής στη Γερμανία και βουλευτής του κόμματος των Πρασίνων, κ. Markus Tressel, MdB (Μέλoς τoυ Γερμαvικoύ Κoιvoβoυλίoυ) και ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός κ. Norbert Barthle (Μέλoς τoυ Γερμαvικoύ Κoιvoβoυλίoυ), αντάλλαξαν απόψεις, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων του δικτύου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στον τομέα του Εναλλακτικού Τουρισμού.

Ο τουρισµός στην Ελλάδα αναπτύσσεται με αμείωτους ρυθμούς και αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα. Σχεδόν το 20% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας παράγεται από ττον τουρισμό, με μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας να διατίθενται στον τομέα αυτό. Μόνο το 2017, 3,7 εκατομμύρια Γερμανοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα. Η υψηλή αυτή ώθηση θα πρέπει να είναι βιώσιμη, πράγμα για το οποίο δεσμεύεται το δίκτυο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες, ειδικά κατά την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Από κοινού με τους Έλληνες εταίρους αναζητούνται περαιτέρω πεδία συνεργασίας. O Εντεταλμένος για την ΕΓΣ, κ. Norbert Barthle ευχαρίστησε τον κ. Markus Tressel, για τις προηγούμενες δεσμεύσεις του και κάλεσε περισσότερους βουλευτές να συμμετάσχουν στο δίκτυο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου