Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση εργάζεται για την κυκλική οικονομία των πόλεων

Το πιλοτικό έργο για τη δημιουργία του Κέντρο Επανάχρησης στη Θεσσαλονίκη με υποστήριξη της ΕΓΣ παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας «Θεσσαλονίκη 2030» και στην ημερίδα ‘"Μικρό Πράσινο Σημείο: Το Σήμερα και το Αύριο της Ανακύκλωσης στην Πόλη"


24.04.2019 |

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας (Resilient Thessaloniki) πραγματοποίησαν στις αρχές του μήνα εκδήλωση για την παρουσίαση της τριετούς εφαρμογής της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας «Θεσσαλονίκη 2030».  «Είναι μια ουσιαστική και σημαντική δουλειά που μένει παρακαταθήκη για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Είμαι σίγουρος ότι η επόμενη δημοτική αρχή θα πατήσει γερά πάνω στις βάσεις της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας και θα οδηγήσει τη Θεσσαλονίκη σε ένα βιώσιμο μέλλον» επεσήμανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων,  έξι δράσεις – ορόσημο της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας «Θεσσαλονίκη 2030». Ανάμεσά τους και το πιλοτικό έργο για τη δημιουργία κέντρου επανάχρησης. Το έργο εντάχθηκε το 2017 από την τότε αντιδήμαρχο για Αστική Ανθεκτικότητα, Λίνα Λιάκου, στο πρόγραμμα ‘100 Ανθεκτικές Πόλεις’ και υποστηρίζεται από την Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Το πιλοτικό έργο για τη δημιουργία κέντρου επανάχρησης βρέθηκε για δεύτερη φορά τον ίδιο μήνα στο επίκεντρο της δημοσιότητας κατά την ημερίδα που διοργανώθηκε στο Περίπτερο 8 της ΔΕΘ, το 5ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα ‘"Μικρό Πράσινο Σημείο: Το Σήμερα και το Αύριο της Ανακύκλωσης στην Πόλη"

Στις δυο εκδηλώσεις η συνεργάτιδα του Γραφείου Θεσσαλονίκης της ΕΓΣ, Gabriela Scheiner, αναφέρθηκε στο ιστορικό των δράσεων για τη δημιουργία ενός κέντρου επανάχρησης ως ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στις δραστηριότητες και τα θετικά αποτελέσματα που προβλέπονται για την πόλη και τους κατοίκους με τη λειτουργία του Κέντρου Επάναχρησης και στη μεγάλη σημασία που είχε η αξιοποίηση πολλών παράλληλων πρωτοβουλιών φορέων της πόλης με θέμα ‘Κοινωνική Οικονομία και Επανάχρηση-Ανακύκλωση.

Ξεκινώντας το 2014, η Ελληνογερμανική Συνέλευση υλοποιεί σειρά δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης για φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και δήμους της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης με θέμα την Επανάχρηση και Ανακύκλωση οργανωμένη από φορείς ΚΑΛΟ. Με τη συμμετοχή του εμπειρογνώμονα Wolfgang Schreiber, Προέδρου της RPG της  Ένωσης Κοινωνικών Συνεταιρισμών, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν καλές πρακτικές από τη Γερμανία και αποσαφηνίστηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (νομοθεσία, υποστήριξη των φορέων ΚΑΛΟ, δικτύωση κα.) για τη συμμετοχή της κοινοπραξίας  Φορέων ΚΑΛΟ στο χώρο της Επανάχρησης και της Ανακύκλωσης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποίησε τις ιδέες της «Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Επανάχρηση» κι ανέδειξε την επανάχρηση υλικών σε στόχο υψηλής προτεραιότητας,  εντάσσοντας την πρωτοβουλία στη μόνιμη «Επιτροπή Διαβούλευσης» του Δήμου.  Το 2015 συγκρότησε ομάδα εργασίας από ενεργούς πολίτες και στελέχη του Δήμου για τη «Διαχείριση αστικών αποβλήτων, Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση» με σκοπό την ανάλυση των παραμέτρων της ανακύκλωσης και επανάχρησης από την Κοινωνία των Πολιτών. Πολύ γρήγορα η ομάδα εργασίας εστίασε την προσοχή της στην προώθηση της ΚΑΛΟ.

Το 2016 οι ιδέες αυτές προωθήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “100 Ανθεκτικές Πόλεις”, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη θετικές αλλαγές στη νομοθεσία της ΚΑΛΟ αλλά και στη νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης και επανάχρησης.

Τελικά, τον Απρίλιο του 2017, οι παραπάνω ευνοϊκές συγκυρίες διευκόλυναν την ανοιχτή πρόσκληση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης προς φορείς ΚΑΛΟ της πόλης με σκοπό την έναρξη μιας πιλοτικής δράσης συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με φορείς ΚΑΛΟ για την ανακύκλωση – επανάχρηση.

Για την υλοποίηση του Κέντρου και ύστερα από πρόταση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης ζητήθηκε η συνδρομή του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στην υποστήριξη της πιλοτικής δράσης με τη διοργάνωση ενός workshop με θέμα το επιχειρηματικό σχέδιο της λειτουργίας του Κέντρου και τη συμβουλευτική για την ανάλυση των παραπάνω νομοθεσιών και την αποσαφήνηση των θεσμικών διαδικασιών.

Ξεκίνησε μια εποικοδομητική τετραμερής συνεργασία με στόχο (α) την αποσαφήνιση των θεσμικών διαδικασιών και (β) την περιγραφή των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για τη δημιουργία ενός  Κέντρου Ανακύκλωσης – Επανάχρησης (Πράσινου Σημείου ΚΑΕΔΙΣΠ).

Ο διάλογος μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης και των φορέων ΚΑΛΟ με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ οδήγησε τον Νοέμβριο 2018 στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Νοέμβριος 2018) για δημιουργία ‘Μικρού Πράσινου Σημείου σε συνεργασία με φορείς ΚΑΛΟ’ και την κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα “Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους” του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Ο διάλογος μεταξύ των φορέων ΚΑΛΟ οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης κοινοπραξίας φορέων ΚΑΛΟ με το όνομα ‘Τα Πάντα Ρε’.

Η  Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει καταστεί μέσα σε λίγα χρόνια σε ένα δυναμικό ελληνογερμανικό δίκτυο δήμων και περιφερειών, που είναι προσανατολισμένο στην πρακτική συνεργασία και ανοικτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας. Οι συνεργασίες είναι θεματικές και πραγματοποιούνται, όταν από την ελληνική ή την γερμανική πλευρά εκφραστεί μια τέτοια επιθυμία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραφείo Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV),
Ριζούντος 63, 55131 Καλαμαριά / Θεσσαλονίκη,
Επικοινωνία: Χρήστος Λαζαρίδης
τηλ.: +30 2310 692 115 / τηλ/τυπο: +30 2310 692 199
Ηλ. ταχυδρομείο: info@grde.eu / Ιστοσελίδα: www.grde.eu

24042019-01

24042019-02

24042019-03

24042019-04

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου