Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Έλληνες και Γερμανοί ενώνουν τις δυνάμεις τους στη διαχείριση απορριμάτων και ανακυκλώσιμων

Πρακτική άσκηση υπαλλήλων του Δήμου Χίου στον Δήμο Sankt Ingbert στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) 


04.04.2019 |

Στην πόλη του Sankt Ingbert προσκλήθηκαν τρεις υπάλληλοι του Δήμου Χίου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, έτσι όπως εφαρμόζονται στη Γερμανία. Η δράση τελεί υπό την ομπρέλα του δικτύου περιφερειών και δήμων της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Συνολικά κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην πόλη του Sankt Ingbert, παρουσιάστηκε διεξοδικά ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, αναπτύχθηκε δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας με το προσωπικό του Δήμου, και συλλέχθηκε χρήσιμο έντυπο και φωτογραφικό υλικό.

Παρά τις σημαντικές διαφορές των δυο χωρών σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, κάποιες από τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν στην πόλη του Sankt Ingbert μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στην Ελλάδα.

Κατά την πρώτη μέρα της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο αμαξοστάσιο και τις υπηρεσίας καθαριότητας. Έγινε ενημέρωση του τρόπου συλλογής των απορριμμάτων της πόλης, της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζει ο γερμανικός δήμος για τα απορρίμματα, του αριθμού των εργαζομένων και των οχημάτων που απασχολούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Επίσης, χορηγήθηκαν στατιστικά στοιχεία που αφορούν στον όγκο των συλλεγόμενων απορριμμάτων ανά είδος, των εσόδων που προκύπτουν από την τιμολόγηση των απορριμμάτων για το νοικοκυριό, τα ετήσια προγράμματα στα οποία απεικονίζονται οι μέρες εκτέλεσης των δρομολογίων συλλογής των απορριμμάτων ανά είδος (βιοαπόβλητα, χαρτί – χαρτόνι, πλαστικό κλπ) καθώς και ενδεικτικοί λογαριασμοί νοικοκυριών. Ακολούθησε διάλογος σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δυο Δήμοι στη συλλογή των απορριμμάτων και στη διαχείριση αυτών.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κέντρο ανακύκλωσης της πόλης. Έγινε ξενάγηση στον χώρο στον οποίο οι πολίτες μπορούσαν να μεταφέρουν και να πετάξουν ανακυκλώσιμα υλικά όπως διάφορα είδη ξύλου, στρώματα, ρούχα-υφάσματα, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες και γυαλί, είτε δωρεάν είτε καταβάλλοντας τέλος, κατόπιν ζύγισης που πραγματοποιούνταν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του κέντρου ανακύκλωσης. Χορηγήθηκαν στοιχεία σχετικά με τον όγκο των απορριμμάτων που συλλέγονται καθώς και για το τέλος ανά υλικό που οφείλει να καταβάλει ο πολίτης.

Την επομένη ακολούθησε επίσκεψη στο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων AVA VELSEN που βρίσκεται στην πόλη του Saarbrücken λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του Sankt Ingbert. Πραγματοποιήθηκε συνοπτική παρουσίαση των σταδίων καύσης των απορριμμάτων από εργαζόμενο του εργοστασίου, και στην συνέχεια έγινε ξενάγηση σε όλους τους χώρους του εργοστασίου, στην οποία έγινε αναλυτική περιγραφή των σταδίων καύσης.

Έγινε παρουσίαση των λογισμικών που χρησιμοποιεί η υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης στα γραφεία της, με αναλυτική περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης των ανιχνευτών στους οικιακούς κάδους απορριμμάτων, του τρόπου με τον οποίο ζυγίζεται ο κάδος κατά την ανύψωσή του από το απορριμματοφόρο, του τρόπου με το οποίο τα επεξεργασμένα δεδομένα αποστέλλονται και παρουσιάζονται στην βάση δεδομένων της υπηρεσίας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο παρακολουθούνται και χρησιμοποιούνται τα παραπάνω δεδομένα. Αντίστοιχα δεδομένα συλλέγονται και για τα οχήματα της υπηρεσίας μέσω λογισμικού που παρακολουθεί την εξέλιξη των δρομολογίων.
Ακολούθησε επίσκεψη στο κέντρο κομποστοποίησης, του Sankt Ingbert, και ξενάγηση στον χώρο, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα διάφορα στάδια κοκομετρικής διαβάθμισης των βιοαποβλήτων, ο εξοπλισμός διαχωρισμού των βιοαποβλήτων, η τιμολογιακή πολιτική συλλογής και διάθεσής τους, και χορηγήθηκαν στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην λειτουργία του κέντρου.

Επίσης έγινε παρουσίαση του τεχνολογικού εξοπλισμού που φέρουν τα οχήματα αποκομιδής των απορριμμάτων στο αμαξοστάσιο της υπηρεσίας καθαριότητας, καθώς και παρακολούθηση δρομολογίου συλλογής απορριμμάτων στην πράξη.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Blieskastel και στην ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή που εντάσσεται στο Biosphärenreservat Bliesgau.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει καταστεί μέσα σε λίγα χρόνια σε ένα δυναμικό ελληνογερμανικό δίκτυο δήμων και περιφερειών, που είναι προσανατολισμένο στην πρακτική συνεργασία και ανοικτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας. Οι συνεργασίες είναι θεματικές και πραγματοποιούνται, όταν από την ελληνική ή την γερμανική πλευρά εκφραστεί μια τέτοια επιθυμία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείo Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV), Ριζούντος 63, 55131 Καλαμαριά / Θεσσαλονίκη.
Επικοινωνία: Χρήστος Λαζαρίδης,
Τηλ.: +302310692115,
Τηλ/τυπο: +302310692199,
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@grde.eu,
Ιστοσελίδα: www.grde.eu

04042019-01

04042019-02

04042019-03

04042019-04

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου